بیوگرافی

با

بیتا بیگی

آشنا شوید

بیتا بیگی

بیتا بیگی ۱۷ فروردین ۱۳۶۶ در تهران متولد شده است و دارای مدرک لیسانس عکاسی است.

فیلم های سینمایی بیتا بیگی

انتهای خیابان هشتم (۱۳۸۹)

هفت دقیقه تا پاییز

سریال های بیتا بیگی

سراب (۱۳۹۰)

سقوط آزاد (۱۳۹۰)

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد (۱۳۸۹)