بیوگرافی

با

مجید قمری

آشنا شوید

مجید قمری

مجید غلام قمری متولد سال ۱۳۶۳ در تهران و ورزشکار بادی کلاسیک است.