بیوگرافی

با

مهدی نادریان

آشنا شوید

مهدی نادریان

مهدی نادریان مجری صدا و سیمای تلویزیون ایران است. وی هم اکنون مجری دوم برنامه گلخانه از شبکه سوم سیماست.