بیوگرافی

با

علی معصومی

آشنا شوید

علی معصومی

علی معصومی مجری صدا و سیمای ایران است.