شايعه پراكنها شايعه نپراكنند.كامبيز ديرباز بودن در

عارف لرستانی

شايعه پراكنها شايعه نپراكنند.كامبيز ديرباز بودن در هر مهمانى ودستگير شدن توسط برادران نيروى انتظامى را تكذيب كرد

بدون برچسب

دیدگاه ها

مشاهده بیشتر دیدگاه ها ...

دیدگاه شما چیست؟